• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Merhaba,

Romatizma çok sık görülen bir grup hastalığın ortak adıdır. Bu hastalaıkların ortak özellikleri arasında eklem, kas gibi hareket sistemi yapıları yanı sıra iç organları da tutabilmeleridir. Romatizmal hastalıkların en sık görülenleri arasında Ankilozan spondilit (AS) ve Romatoid Artrit (RA) yer alır. AS hastaları genellikle 20-30 yaş arasında başlayan bel ağrısından yakınırlar. Bunun yanı sıra, diz ve ayak bileği gibi eklemlerde şişlik olabilir. RA hastaları ise sıklıkla el parmak eklemlerinde ağrı, şişlik ve tutukluktan yakınırlar. Ülkemize özgü iki romatizmal hastalıktan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) çocukluk çağında başlayan ateş, karın ağrısı ve eklem şişlikleri bulgularına sahip iken, Behçet hastalığında ise ağız ve genital bölge yaraları, damar tıkanıklıkları ve gözde üveit denilen göz iltihabı göürülür. Romatizmal hastalıkların diğerleri, vaskülit denilen damar iltihaplanmaları, Lupus denilen pek çok doku ve organı etkileyebilen bağ dokusu hastalığı, göz, ağız kuruluğu ve eklem yakınmaları ile seyreden Sjögren hastalığı, kas güçsüzlüğüne yol açabilen myozitlerdir. İltihaplı olmamakla beraber en yaygın görülen iki romatizmal hastalık daha vardır. Bunlardan ilki fibromyalji denilen yaygın ağrı ve uyku sorunları ile seyreden bir durum ve eklem kireçlenmesi olarak da bilinen osteoartrittir. Tüm bu hastalaıkların tanı ve takibini romatoloji uzmanları yapmaktadır. Romatoloji uzmanı olabilmek için, İç Hastalıkları veya Fizik Tedavi Uzmanlığı üzerine üç yıl da romatoloji yan dal uzmanlığı eğitimi almak gerekmektedir. Bu nedenle romatizmal hastaların her iki branş kökenli romatoloji uzmanları tarafından takip edilmesi uygun olur.

ROMATİZMA VE DİYET
ROMATİZMA VE DİYET

ROMATİZMA VE DİYET

SEDEF ROMATİZMASI
SEDEF ROMATİZMASI

SEDEF ROMATİZMASI

KİMLERDE ROMATİZMA OLABİLİR?
KİMLERDE ROMATİZMA OLABİLİR?

KİMLERDE ROMATİZMA OLABİLİR?

ROMATİZMAL İLAÇLAR
ROMATİZMAL İLAÇLAR

ROMATİZMAL İLAÇLAR

Romatoid Artrit

Romatoid Artrit

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ)

OSTEOPOROZKemiklerimizin daha kırılgan bir hal almasıyla sonuçlanan tedrici bir kemik materyali kaybıdır. Kemik, içi mineraller ile dolu kollaj...

Romatoid Artrit

Romatoid artrit nasıl bir hastalıktır? Romatoid artrit (RA), en sık görülen iltihabi eklem hastalığıdır. Eklemlerin iç yüzünü döşeyen "sinovyum" adlı...

Osteoartrit

Osteoartrit Nasıl Bir Hastalıktır? Osteoartrit (eklem kireçlenmesi) en sık görülen eklem hastalığıdır. Eklem kıkırdağının yapısının bozul...

ANKİLOZAN SPONDİLİT

Giriş Ankilozan spondilit (AS) çoğunlukla omurga eklemini etkiler ve sırtın şiddetli kısıtlılığına neden olabilir. Bu kitapcığın ...

Ankilozan Spondilit

Ankilozan spondilit (AS) halk arasında iltihablı bel romatizması olarak bilinmektedir. Esas olarak sakroiliak eklem ve omurgayı etkileyen kronik bir...

FİBROMYALJİ

Fibromyalji hastalığı nedir ?Fibromyalji genel vücut ağrısı ve hassa noktaların varlığı ile karakterize bir hastalıktır. Kas iskelet sistemi soru...

BEHÇET HASTALIĞI

Behçet hastalığı nedir ?Behçet hastalığı çok sayıda organ ve sistem tutulumu ile karakterize bir hastalıktır. Dünya üzerinde en sık olarak ülkemiz...

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF)

1. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı nedir ?Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı, ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Akdeniz kökenli toplulukları...

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE)

Bu kitapçık hakkında Bu kitapçık lupusu olan hastalar, onların aileleri ve arkadaşları için yazılmış...

Romatizma, romatoloji, romatizmal hastalıklar

· Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda öncelikle ağrı ve hareket kısıtlılı...

Romatizma ve Diyet

Romatizmal hastalıkla ilgili olarak günlük pratiğimizde hastalardan gelen en çok sorulardan biri hastalığımla ilgili bir diyet yapmam gerekli...

Sjögren Sendromu

Sjögren sendromu nedir? Sjögren sendromu, öncelikle gözyaşı ve tükrük bezleri olmak üzere, tüm salgı bezlerinin iltihabı ile karakterize...

Sedef Romatizması

Eklem şişlikleri ile seyreden romatizmal hastalıklar, sanıldığının aksine sadece iltihaplı eklem romatizması olarak adlandırılmazlar. Bu tarz şikaye...

Kortizon Tedavisi

Romatolojik hastalıkların tedavisinde özellikle son 10 yıldır yaşanan değişim göz kamaştırıcı boyutlardadır. Halk arasında ‘iltihap...

Kimlerde Romatizma Olabilir

Romatololi uzmanları (romatolog), romatizmal rahatsızlıkları kabaca ikiye ayırmaktadır. Birincisi ve bizi asıl olarak ilgilendiren hastalık inflama...

Gut

Gut Hastalığı Nedir ? Kralların hastalığı olarak tarif edilen Gut bir romatizmal hastalıktır. Eskiden zenginlerde daha çok görüldüğü...

Romatoid Artrit

Romatoid artrit nasıl bir hastalıktır? Romatoid artrit, en sık karşılaşılan iltihaplı (inflamatuar) romatizmadır. Sıklıkla eklemleri tutar ve ek...

Skleroderma

Romatoloji, sıklıkla çok zor hastalıklarla uğraşan ve içinden çıkılamayacak kadar karışık şikayetlerle ilgilenen bir bilim dalıdır. Hiç ummadığınız...

Romatizmal İlaçlar

Halk arasında genellikle kas ve eklemleri etkilediği bilinen bu hastalıklar başka organları da etkileyebilmekte, işlevlerini bozabilmektedir. Sözü ...

Takayasu (Nabızsızlık Hastalığı)

Takayasu Arteriti: Nabızsızlık hastalığı Takayasu arteriti (TA) ne demektir?TA kronik (süregen) bir hastalıktır. Kalpten çıkan ve tüm vücuda kanı...

Tıp Sözlüğü

ABDOMEN: Karin,batin.ABORTUS: Çocuk düsürme,düsük.ABSANS: Kisa süreli suur kaybi.ABSE: Çevre dokulardan kese tarzinda doku ile sinirli içeris...

Ağız Yarası (Aft)

AĞIZ İÇİ ÜLSERLER (AFT)Aft, ağız mukozasının en yaygın şikayetlerinden biridir. Tekrarlayan aft sıklığı %20-25 civarında bildirilmektedi...

Romatizma ve Göz

Romatizmal Hastalıklar ve GözRomatizmal hastalıklar bağışıklık sistemi ile ilişkili, pek çok organı etkileyebilen hastalıklardır. Romatizmal h...